Om psykoterapi

Om psykoterapi


Psykoterapi är en behandling i form av regel-

bundna samtal hos en utbildad psykoterapeut

under längre eller kortare tid, allt från några

veckor till flera år. Behandlingen sker inom

fastställda ramar vad gäller tider, arvode,

frekvens och tidsperspektiv. En överens-

kommelse om detta görs i början av

behandlingen och måste bygga på patientens

behov.


Psykoterapi kan betraktas som en samarbets-

relation mellan två människor, patienten och

psykoterapeuten. I samspel med varandra söker

de orsak till och förståelse för patientens problem och lidande.


Det är alltså ett relationsarbete där båda är delaktiga, men där det är patienten som är huvudpersonen. Patientens nyfikenhet och beredskap att utforska sig själv är en god förutsättning för att nå framgång i terapin.

Psykoterapi kan bedrivas individuellt, med par, familjer eller i grupp och bygger på vedertagen psykoterapeutisk kunskap.


Texten om psykoterapi kommer från Riksföreningen

Psykoterapicentrum. Läs mer på här.