Om mig

Om mig


Jag heter Tobias Wasserman och är

legitimerad psykoterapeut och

beteendevetare.


Jag jobbar med psykodynamisk

psykoterapi och intensiv dynamisk

korttidsterapi (ISTDP) vilka är

terapiinriktningar med god evidens

och forskningsstöd. Jag jobbar

även med symboldrama.


Jag är registrerad av Inspektionen

för vård och omsorg (IVO) som

vårdgivare inom psykoterapi och

legitimerad av Socialstyrelsen samt

diplomerad av Svenska Föreningen

för Symboldrama.


Namnet Eleos (utalas Elajjos) är ett grekiskt ord som betyder nåd, medlidande, barmhärtighet, mildhet och medkänsla vilket

gestaltar centrala värden i psykoterapi. 


Du når mig på 0704-322952 eller wasserman@eleos.se