Om mig

Eleos - terapi i Uppsala

Om mig

 

Jag är beteendevetare och psykoterapiutbildad på psykodynamisk grund (steg-1), diplomerad symboldramaterapeut och läser nu psykoterapeutprogrammet vid S:t Lukas Utbildningsinstitut vid Ersta Sköndals högskola.

 

Jag jobbar med ett tydligt affekt- fokus i ett relationellt perspektiv. Det innebär att vi tillsammans utforskar de grundkänslor som uppstår i relation till oss själva, till varandra och andra. Ibland ställer det till sig då våra grundkänslor hamnar i konflikt med varandra, vilket innebär att att vi kan hitta olika möjligheter att lösa upp de konflikter som uppstått.

I andra fall blir känslorna svåra att stå ut med vilket innebär att vi behöver hitta vägar till att kunna genomleva känslorna.

 

Ur de känslor som uppstår i möten kan både mening och förtvivlan skapas beroende på vilka livsprocesser vi går igenom och hur vi förhåller oss till dem. Om livet ställt till sig är det oftast känslorna om trasslat till sig. Genom att omfamna känslorna med en förståelse blir det också där som vi hittar svaren kring hur vi kan gå vidare.

 

Om vi arbetar tillsammans är min förhoppning att vi hittar vägar för dig som gör det möjligt att på ett sant vis kunna leva hängivet och ta tillvara tillvaron på bästa vis - även då det är sårbart och smärtsamt.

 

Bra att veta är också att affektfokuserad psykoterapi har ett gott forskningsunderlag och är evidensbaserat.

 

Har också kortare utbildningar i

 

  • Lösningsfokuserat arbete

 

  • Kognitiv terapi

 

  • ACT

 

  • Affektiv korttidsterapi

 

  • Sömnpsykologi